Terroryzm lotniczy

CARMILA

Temat: Nie można nad Polską zestrzelić porwanego samolotu z pasażer
...traktowany jest według prawa lotniczego o naruszeniu przestrzeni powietrznej obcego państwa jako atak na dane państwo, chyba że wcześniej nastąpiła zgoda na przelot lub wylądowanie takim samolotem z zakładnikami. Regulują to międzynarodowe umowy, jednak nie wszystkie państwa je ratyfikują. Terroryści też są dobrze zorientowani i nie narażają się na taki atak nie wiedząc co im grozi, bo mogą nie osiągnąć zamierzonego celu. Skala terroryzmu lotniczego jest coraz mniejsza ze względu że nie wszystkie państwa zgadzają się na negocjację, jak też nie nagłaśniają takich incydentów i nie informują mediów o ich zaistnieniu, co osłabia wydźwięk takich ataków terrorystycznych. Firmy Europejskie zabezpieczają swoje samoloty, jednak nie podają w jaki sposób to robią ze szczegółami, co jak się zdaje jest dobrą taktyką.
Źródło: fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?t=1920Copyright (c) 2009 CARMILA | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.